Danh mục: TIN TỨC TUYỂN DỤNG

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực BĐS THQ LAND thông báo tuyển dụng nhân sự:
– Trưởng phòng kinh doanh phụ trách kinh doanh sàn giao dịch BĐS số lượng 02 người.
– NV kinh doanh (sale) BĐS số lượng 20 người
– Kế toán 02 người
– NV nghươn cứu thị trường BĐS 02 người.


Warning: Undefined array key "tracking" in /home/nsmopfzv/public_html/wp-content/plugins/call-now-icon-animate/call-now-icon.php on line 160

Warning: Undefined array key "tracking" in /home/nsmopfzv/public_html/wp-content/plugins/call-now-icon-animate/call-now-icon.php on line 162
Call Now Button